เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)160
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)133
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563)138
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563)134
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)137
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563)143
สรุปรายงานสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562137

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB