เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)135
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)115
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563)118
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563)116
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)119
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563)119
สรุปรายงานสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562119

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB