เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)121
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)18
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563)110
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563)110
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)111
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563)111
สรุปรายงานสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2562112

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB