เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563111
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563112
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563110
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562110
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562110
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษจิกายน 2562110
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562112

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB