เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 3 ม.ค. 63 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

ประกาศ.pdf74.75 KB
การศึกษา.pdf44.00 KB
เคหะชุมชน.pdf46.53 KB
งบกลาง.pdf38.26 KB
งบจ่ายจากเงินรายรับ.pdf77.17 KB
บริหารงานทั่วไป.pdf47.15 KB
แผนงานการเกษตร.pdf39.26 KB
รักษาความสงบ.pdf40.30 KB
รักษาความสงบ.pdf40.30 KB
สร้างความเข้มแข็ง.pdf39.57 KB
สังคมสงเคราะห์.pdf41.77 KB
สาธารณสุข.pdf39.91 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.01s. 0.50MB