เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4

วันที่ 4 ต.ค. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

งบจ่ายจากเงินรายรับ.pdf149.27 KB
บริหารงานทั่วไป.pdf48.90 KB
ประกาศ.pdf74.47 KB
แผนงานการเกษตร.pdf39.93 KB
แผนงานการศึกษา.pdf48.30 KB
แผนงานเคหะชุมชน.pdf47.18 KB
แผนงานงบกลาง.pdf37.89 KB
แผนงานรักษาความสงบ.pdf41.00 KB
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม.pdf40.01 KB
แผนงานสร้างความเขมแข็ง.pdf38.89 KB
แผนงานสังคมสงเคราะห์.pdf44.25 KB
แผนงานสาธารณสุข.pdf39.96 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB