เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3

วันที่ 4 ก.ค. 62 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

เคหะชุมชน.pdf46.61 KB
งบกลาง.pdf38.58 KB
งบจ่ายจากเงินรายรับ.pdf152.13 KB
ประกาศ.pdf80.36 KB
แผนการศึกษา.pdf47.57 KB
แผนความสงบ.pdf41.51 KB
แผนงานการเกษตร.pdf39.68 KB
แผนบริหาร.pdf47.88 KB
แผนสาธารณสุข.pdf39.77 KB
ศาสนาวัฒนธรรม.pdf40.98 KB
สร้างความเข้มแข็ง.pdf39.93 KB
สังคมสงเคราะห์.pdf43.45 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB