เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1

วันที่ 5 ม.ค. 61 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

ประกาศ.pdf82.37 KB
งบกลาง.pdf39.07 KB
งบจ่ายจากเงินรายรับ.pdf110.18 KB
แผนงนการเกษตร.pdf41.11 KB
แผนงานเคหะชุมชนฯ.pdf48.22 KB
แผนงานบริหารทั่วไป.pdf50.62 KB
แผนงานรักษาความสงบ.pdf42.57 KB
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม.pdf43.29 KB
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง.pdf40.54 KB
แผนงานสังคมสงเคราะห์.pdf44.39 KB
แผนงานสาธารณสุขฯ.pdf40.85 KB
แผนงานการศึกษา.pdf48.09 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.02s. 0.50MB