เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ต.ค. 63 หมวดหมู่ งบแสดงสถานะการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 13 ชุด

ประกาศรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563.pdf265.81 KB
งบแสดงฐานะการเงิน 2563.pdf271.89 KB
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 1.pdf270.19 KB
หมายเหตุประกอบงบแสดงบานะการเงิน 2.pdf347.59 KB
หมายเหตุประกอบงบแสดงบานะการเงิน 3.pdf347.59 KB
หมายเหตุประกอบฐานะการเงืน 4.pdf237.39 KB
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 5.pdf227.68 KB
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 6.pdf227.68 KB
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน7.pdf1.26 MB
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 8.pdf224.70 KB
หมายเหตุประกอบงบฐานะการ 9.pdf833.46 KB
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายจ่าย.pdf472.34 KB
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 2563.pdf429.37 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-งบแสดงสถานะการเงิน

0.01s. 0.50MB