เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563471 พ.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563211 เม.ย. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563132 มี.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563143 ก.พ. 63
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562128 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562142 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2562132 ธ.ค. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562151 ต.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน 2562541 พ.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมีนาคม 2562391 เม.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562401 มี.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2562341 ก.พ. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2562302 ม.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562343 ธ.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2561481 พ.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เดือน กันยายน 25611121 พ.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เดือนสิงหาคม 2561923 ก.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกรกฎาคม 2561641 ส.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน มิถุนายน 2561722 ก.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เดือน พฤษภาคม 2561701 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB