เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ราายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยาน 2563 301 ต.ค. 63
ราายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 251 ก.ย. 63
ราายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 233 ส.ค. 63
ราายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563201 ก.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563201 มิ.ย. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563801 พ.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563491 เม.ย. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563322 มี.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563373 ก.พ. 63
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2562328 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562322 ม.ค. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2562312 ธ.ค. 62
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562291 ต.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน 2562711 พ.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมีนาคม 2562651 เม.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562621 มี.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2562521 ก.พ. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2562472 ม.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562513 ธ.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2561641 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB