เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน เมษายน 2562291 พ.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมีนาคม 2562171 เม.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562161 มี.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน มกราคม 2562161 ก.พ. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2562162 ม.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562153 ธ.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนตุลาคม 2561321 พ.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เดือน กันยายน 2561971 พ.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เดือนสิงหาคม 2561753 ก.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกรกฎาคม 2561481 ส.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน มิถุนายน 2561572 ก.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ เดือน พฤษภาคม 2561551 มิ.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดวื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน เมษายน 2561491 พ.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ เดือนมีนาคม 2561592 เม.ย. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน กุมภาพันธ์ 2561541 มี.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน มกราคม 2561531 ก.พ. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน ธันวาคม 2560483 ม.ค. 61
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ เดือน พฤศจิกายน 2560611 ธ.ค. 60
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เดือน ตุลาคม 2560521 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB