เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ชื่อโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู1281 ส.ค. 61
ชื่อโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโด่-โคกเลียบ8623 ก.ค. 61
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าก้าว8727 มี.ค. 61
ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา อบต.โนนกาหลง9414 ก.พ. 61
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายเชื่อมตำบลโนนกลาง)897 ก.พ. 61
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอลกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกเลียบ891 ก.พ. 61
ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/25608116 พ.ย. 60
ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง (สายนายครรชิต เจริญราษฎร์)8611 ส.ค. 60
ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านโนนกาหลง (สายร่องขามป้อม)9011 ส.ค. 60
ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านดอนโด่8811 ส.ค. 60
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB