เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง2914 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง2311 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง547 มิ.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562(1004 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง2128 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1722 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1714 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง3514 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง178 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง238 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง187 พ.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2562181 เม.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1812 มี.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1812 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1925 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน2125 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน1715 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก3413 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 81913 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง1928 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB