เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.256413
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256412
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256416
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256413
แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2)ประจำปีงบประมาณ 256414
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล53
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล65
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล26
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 138
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256678
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2566512
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร186
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่057
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน264
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน161
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร570
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล165
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต469

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB