เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

วันที่ 9 ก.ค. 63 หมวดหมู่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี (1)ปรับ เมย 63.pdf2.25 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0.01s. 0.50MB