เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายแพง คำโท

  นายก อบต.โนนกาหลง

  08-9427-2725

 • นายวิสุทธิ์ กองแก้ว

  รอง นายกอบต.โนนกาหลง

  06-1769-1146

 • นายพรชัย วงค์หาญ

  รอง นายกอบต.โนนกาหลง

  09-7132-9063

 • นายคำพร แก่นทน

  เลขานุการนายกอบต.โนนกาหลง

  08-5027-81610.02s. 0.50MB