เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประการขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 25632831 ส.ค. 63
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 และการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.72830 ก.ค. 63
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง131 ต.ค. 62
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 25621812 ม.ค. 62
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562611 ต.ค. 61
โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2561692 เม.ย. 61
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี 2561463 ม.ค. 61
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 25616725 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์วิธีการและหลักเกณฑ์การชำระภาษีประจำปี 25618925 ธ.ค. 60
ประกาศแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีประจำปี 2561822 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB