เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่องการจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"1คน 1ตำบลร่วมใจต้านภัย COVID-19" ปร1225 พ.ค. 63
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง613 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1830 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง508 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง แผนกำารดำเนินงานองค์การส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563429 ต.ค. 62
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน1087 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 27 กันยายน 25621261 ต.ค. 62
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง12530 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่องการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2536727 ก.ย. 62
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การทำ EM BALL ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลโนนกาหลง8119 ก.ย. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562884 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง4230 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง4075 ส.ค. 62
ประกาศองค์ำการบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)614 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง479 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ438 มิ.ย. 62
การพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งและสามารถทำกิจกรรม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง4378 มิ.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับกาารคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ335 เม.ย. 62
ส่งสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ คู่มือประฃาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน3511 มี.ค. 62
เกี่ยวกับตำบล- สินค้าOTOPและภูมิปัญญาท้องถิ่น3513 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB