เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางและรายงานการประชุมราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกฯ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศการรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีอบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
แผนการจัดหาพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563อบต.วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
ราายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยาน 2563 อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ประกาศต่างๆของการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563อบต.โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB