เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1814 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1611 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง127 มิ.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562(234 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1428 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1122 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1114 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1214 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง108 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง128 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง117 พ.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2562111 เม.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1112 มี.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1112 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1125 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน1025 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน1115 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก1213 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 81013 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง1128 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB