เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง1014 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง811 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง87 มิ.ย. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562(154 มิ.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง828 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง622 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง714 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง714 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง68 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง78 พ.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง77 พ.ค. 62
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 256281 เม.ย. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง712 มี.ค. 62
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง712 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์725 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน725 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน815 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก813 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8613 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง628 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB