องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง
เลขที่ 149 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4540-9035  โทรสาร : 08-6465-7496  อีเมล์ : admin@nonkalong.go.th
Powered By wnt.co.th